O nas

O nas

O nas

Oferta

Oferta

Oferta

Cennik

Cennik

Prace pełnoceramiczne

Prace pełnoceramiczne

Prace kompozytowe

Prace kompozytowe

Lava

Lava

Cercam

Cercam

Łączniki indywidualne

Łączniki indywidualne

Prace na implantach

Prace na implantach

Prace na metalu

Prace na metalu

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Galeria

Galeria

Galeria

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Almadent ceramic studio

Almadent ceramic studio

Almadent ceramic studio

Almadent szkolenia

Almadent szkolenia

Almadent szkolenia

Centrum frezowania

Centrum frezowania

Centrum frezowania

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Dofinansowania

Dofinansowania

Dofinansowania

Dofinansowania


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Nr projektuWND-RPLD.03.02.00-00-191/09
Tytuł projektuPoprawa konkurencyjności Pracowni ALMADENT na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez stworzenie innowacyjnego centrum frezowania
Całkowita wartość projektu1 465 000,00 PLN
Kwota dofinansowania EFRR1 025 500,00 PLN
Nazwa beneficjentaPracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGOProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.


III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

Działanie III.2.           Podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Nazwa Beneficjenta
Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski
 
Tytuł projektu
„Wzrost konkurencyjności Pracowni Techniki Dentystycznej Almadent dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii
frezowania w tytanie oraz otwarciu specjalistycznego gabinetu dentystycznego
wyposażonego w technologię tomografii 3D oraz Piezosurgery”
 
Numer projektu
WND-RPLD.03.02.00-00-287/12
 

Całkowita wartość
projektu

 

2 147 345,00 PLN

Kwota dofinansowania 
z EFRR
 
1 272 925,15 PLN

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄcolor:black;mso-themecolor:text1"> Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOArial;mso-bidi-font-family:"Arial,Bold""> ORAZ Z BUD"Arial,Bold";mso-bidi-font-family:"Arial,Bold"">ŻETU PA"Arial,Bold";mso-bidi-font-family:"Arial,Bold"">ŃSTWA

 

 

Nazwa Beneficjenta
Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski
 
Tytuł projektu
„Wdrożenie innowacyjnych indeksów implantologicznych z tytanu w pracowni techniki dentystycznej Almadent”
 
Numer projektu
RPLD.02.03.01-10-0494/16
 

Całkowita wartość 
projektu

 

3 877 575,00 PLN

Kwota dofinansowania 
z EFRR
 
1 702 350,00 PLN

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Nr projektu
WND-RPLD.03.02.00-00-191/09
Tytuł projektu
Poprawa konkurencyjności Pracowni ALMADENT na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez stworzenie innowacyjnego centrum frezowania
Całkowita wartość projektu
1 465 000,00 PLN
Kwota dofinansowania EFRR
1 025 500,00 PLN
Nazwa beneficjenta
Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
WERSJA POLSKA  I  ENGLISH VERSION